Hải Dương 8 áp sát Phan Thiết – Hạm Quang Trung lui về Cam Ranh

https://youtu.be/8U1cpXR3YCY

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 24.8.2019