Experts alert: China will use force anytime in Spratlys

The situation of the East Sea (South China Sea) is still very hot by the continuous aggressive actions of China. After announcing the establishment of the “Xisha” and “Nansha” administrative bodies of the Hoang Sa (Paracels) and the Truong Sa…
Trung Quốc „gieo gió gặt bão“ – Các nước „quay lưng“

Không cần phải đợi đến khi Trung Quốc chính thức kiểm soát được đại dịch COVID-19 thì nước này đã nhận được những ‘trái đắng’ từ việc để dịch bệnh bùng phát trên toàn cầu và từ cả chính sách…