Kỳ lạ: Tiêm Vaccine chống Covid – Bệnh nhân vẫn chết

Một vaccine được chuẩn thuận để chống COVID có thể chung cuộc hiệu quả chỉ 50-60%, nghĩa là vẫn cần các biện pháp y tế cộng đồng để kiểm soát đại dịch, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền…
Interest group ignores Bui Quang Tin’s death

Today, August 9, the Nhan Dan newspaper said, on August 8, the Investigation Police Agency of Ho Chi Minh City’s Police Department made a decision not to prosecute the criminal case related to the death of Dr., lawyer Bui Quang…