Quan xấu quan tốt- kịch bản của Tuyên giáo

Trong môn tâm lý học tội phạm của các trường cảnh sát, có đào tạo phương pháp khai thác tâm lý đối phương (nghi phạm). Nó thế này, Trong buổi hỏi cung thường có 2 vai đóng cảnh sát tốt…
Vietnam: top leaders’ medical record is “top secret”

The decision of Japanese Prime Minister Shinzo Abe to resign is causing a stir in Vietnam’s public because of the great difference between capitalist leaders “elected by the people” and Vietnamese leaders led by the ruling party in the authoritarian…
Numerous projects to invite enemies in Vietnam

Netizens recently denounced the sale of 25 million tons of sand exported by Vietnam’s Ministry of Defense to China to help the giant neighbor country build artificial islands in the East Sea (South China Sea). Hundreds of thousands of hectares…
Đảng với Âm mưu “rước voi giày mả tổ”

Cư dân mạng mới đây tố cáo hành vi bán 25 triệu tấn cát xuất khẩu của Bộ Quốc phòng Việt nam là gián tiếp giúp cho Trung quốc xây đảo nhân tạo trên Biển Đông. Hàng trăm ngàn hecta…