Tại sao Việt Á hối lộ bằng chuyển khoản?

Link Video: https://youtu.be/HQrnpc-YNQA Có một chi tiết đặc biệt và cũng khá lạ kỳ là các khoản hối lộ của Việt Á được phát hiện đến nay là họ gửi đến quan chức bằng con đường chuyển khoản thay vì…