Thành lập „Tổng hội người Việt toàn Liên bang Đức“ – Đại sứ chỉ đạo, Bộ Quốc phòng kiểm phiếu

Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cầm micro điều khiển buổi gặp ( người bên trái)

Hôm 28.8.2022 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin đã diễn ra cuộc gặp của một số cá nhân, hội đoàn „thân sứ quán“ cũng như đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đức để thành lập một tổ chức xã hội dân sự của Đức với tên tạm gọi „Tổng hội người Việt toàn Liên bang“

Theo thông tin từ những người tham dự, trước đó giấy mời đã được gửi tới khoảng 80 địa chỉ khác nhau với kết quả đã có 77 người tới dự.

Tại đây, sau màn trao Giấy khen của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về các thành tích đóng góp phòng chống Covid-19 và chống lũ lụt tại miền Trung, thì chương trình chính của buổi gặp đã được thực hiện, đó là thành lập một Tổng hội, được cho rằng sẽ bao gồm các tổ chức, cá nhân có quan hệ gần gũi với tòa Đại sứ Việt Nam tại Đức, mà một số người tham dự cho rằng thực chất nhằm phục vụ các hoạt động tiếp theo, dưới sự bảo trợ của nhà cầm quyền tại Hà Nội.

Một người đi dự buổi thành lập này mô tả „Ông Đại sứ VN tại Đức đã cầm Micro chỉ đạo quá trình thành lập ban trù bị, danh sách khoảng 30 người vào ban này đã được chuẩn bị trước và cứ thế thông qua, tại buổi gặp sau đó cũng bổ xung thêm 10 người nữa cho đủ con số 40“.

Vị này cho biết thêm „Các phiếu bầu cử ban lãnh đạo trù bị được Đại sứ quán đóng dấu giáp lai đỏ chót. Trưởng ban kiểm phiếu là Đại tá Minh, trưởng tùy viên quân sự VN tại Đức, ông ta là người của Bộ Quốc phòng nhưng nhiều người cho rằng ông cũng nằm trong quân số của tổng cục 2*“.

Theo ông Hung Nguyen, một người Việt Nam đang sống tại Berlin cũng có mặt trong buổi gặp tại đây chia sẻ kết quả bầu ban lãnh đạo Trù bị như sau:

1- Ông Nguyễn Văn Hiền CT HĐQT kiêm TGĐ TTTM Đồng Xuân (52/68).

2- Ông Nguyễn Sỹ Phương TBT báo tuvannet.de (20/68).

3- Ông Nguyễn Quang Anh CT hội CCB toàn Liên bang (19/68).

4- Bà Trịnh Thị Mùi TGĐ TTTM Thái Bình Dương (17/68).

5- Ông Nguyễn Việt Anh CT mạng lưới sáng tạo Việt Nam tại Châu Âu (17/68).

Và lấy thêm 5 người:

1- Ông Nguyễn Đức Thắng, phiên dịch cấp cao. (16/68).

2- Ông Nguyễn Xuân Thính (15/68).

3- Ông Trần Văn Dũng CT hội Nghệ An tại CHLB Đức (15/68).

4- Ông Nguyễn Văn Tính, UVMTTQVN (11/68).

5- Ông Hoàng Việt Dũng CT hội người Hải Phòng tại CHLB Đức (11/68).

Buổi gặp của Đại sứ quán VN tại Berlin với một phần của cộng đồng người Việt tại Đức để dàn dựng lên Tổng hội người Việt toàn Liên bang“ dưới sự điều khiển của ông Đại sứ đã khép lại, những người tham dự được mời ăn tại căng tin ĐSQ với những món thuần Việt và bia hơi Đức.

Đại sứ Vũ Quang Minh phát biểu chỉ đạo thành lập „Tổng hội người Việt toàn Liên bang Đức“ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin hôm 28.08.2022
Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, trưởng văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Đức – Trưởng ban kiểm phiếu „Tổng hội người Việt toàn Liên bang Đức“ đọc thông báo và kết quả kiểm phiếu hôm 28.08.2022 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin
Đại tá Nguyễn Tuấn Minh kiểm phiếu bầu hôm 28.08.2022 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin ( Người đứng bên trái , phía trên cùng)
Đại tá Nguyễn Tuấn Minh đọc kết quả phiếu bầu „Tổng hội người Việt toàn Liên bang Đức“ .

Thu Phương – Thoibao.de

*Tổng cục 2: Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại CHLB Đức