Vietnam still follows Socialism’?

The head of the Communist Party of Vietnam, on the occasion of National Day, continued to identify that the party was consistent with Marxism-Leninism, Ho Chi Minh’s thought… but not dogmatic… General Secretary Nguyen Phu Trong just mentioned this while…
Năm năm Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế trung bình trên năm phần trăm trong mười năm qua. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn cũ, chỉ số trừu tượng đó đã trở nên sống động: qua…