Quân cờ ông Chính bị dí, giải vây ra sao?

Link Video: https://youtu.be/HZol-S09z34 Hiện nay ông Phạm Minh Chính đang có chính sách xây hàng loạt sân bay khắp Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải là Bộ quản lý những dự án công như thế. Nguyễn  Văn Thể vốn…