Chân dung 2 phụ nữ đang làm khó Tô Lâm!

Link Video: https://youtu.be/u36x0uy9cOg Ông Tô Lâm là một bộ trưởng rất có quyền lực, thêm vào đó là được ông Tổng bí thư xem là công thần nên không ai không ngán ngại ông Bộ trưởng này. Ngay cả với…
Bịt miệng dân, Đảng có sạch hơn?

Link Video: https://youtu.be/rhPqdcAc4mM Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hô hào “lấy dân làm gốc”, dựa vào dân để chống tham nhũng, tiêu cực. Họ cho rằng đây là tư tưởng Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn dân phải…