Is repressing customers VinGroup’s motto?

On November 23, Facebooker Phuong Ngo posted a short status with a photo of an “Invitation letter” from the Phu Quoc Police to a resident of Vin Grand World. The content of the invitation shows that the Phu Quoc Police…
Phải chăng đang có trend các đồng chí té lầu?

Link Video: https://youtu.be/99tqr9D9rT0 Thời gian gần đây, người dân đang chứng kiến một số trường hợp các quan chức, cựu quan chức, doanh nhân… bị tai nạn dẫn đến tử vong, mà loại tai nạn phổ biến nhất là “té…