Muốn “đả hổ”, ông Trọng “bổ” đàn ruồi

Việc ép ông Nguyễn Xuân Phúc rời ghế Chủ tịch nước là một thành công lớn của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, đấy không phải là thành công cuối cùng, bởi trong Tứ Trụ, còn một trụ rất vững,…