Ông Tổng phá hay ông Tổng vá?

Ngày nay, sự thối nát của Đảng Cộng sản đã bộc lộ quá rõ. Đạo đức quan chức xuống thấp chưa từng có. Đạo đức của quan chức Cộng sản có thể còn tệ hơn cả thời phong kiến. Ngày…
Bị dí bí, Thủ Chính “kêu cứu”

Khả năng của một ông Thủ tướng thể hiện ở năng lực điều hành nền kinh tế. Nếu điều hành kinh tế tốt, thì những tiêu cực thuộc lĩnh vực ông Thủ tướng quản lý có thể không ảnh hưởng…