Bắc Kinh đã thành công trong chiến lược chia rẽ Asean

Ngày 31/3, RFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của tác giả Hà Lệ Chi, với tựa đề “Vì sao Asean im lặng trước căng thẳng ở Biển Đông”. Tác giả cho hay, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines…
Vì sao Tô Đại sẽ ép Tổng Trọng từ chức?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tư cách người đứng đầu Tiểu ban Nhân sự của Đảng tại Đại hội 12 và 13, từng tuyên bố: “Không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người thiếu đức…