Ai thay ông Trọng có quan trọng không?

Tin đồn về sinh mệnh của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lan nhanh khắp nơi từ chiều qua. Công chúng cũng đồn đoán người thay thế ông Trọng làm Tổng bí thư. Vì thiếu thông tin, có người…
KIỆT QUỆ

Tranh bút bi, chì màu của KVC – Thoibao.de