Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bị hạ cấp

Link Video: https://youtu.be/t_g_03KhUC8 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Triệu Lập Kiên – vừa bị thuyên chuyển sang một vị trí thấp hơn, làm Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề về Biên giới và Đại…