Dám chọc vào ổ kiến lửa, Con trai Ba Dũng bị phản pháo

Link Video: https://youtu.be/oMUXdkUKsyU Mới đây ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng bộ Xây Dựng đã xua Thanh Tra Xây Dựng moi hết sai phạm thời Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch Thành phố Hà Nội. Vụ sai phạm được thổi…