Nguyễn Phú Trọng chốt danh sách đốt lò cuối năm

Vào sáng 12-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tụ họp lại nghe báo cáo công tiến độ bắt giam những khuôn mặt quan tham nào trong giai đoạn 2013-2020 cho Nguyễn Phú…