Nên xử lý người trúng đấu giá bỏ cọc như thế nào?

Link Video: https://youtu.be/Sjn43IyubJs RFA Tiếng Việt ngày 29/11 có bài “Loay hoay tìm cách xử lý người trúng đấu giá bỏ cọc”. Theo đó, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản,…