Phe “củi” phản đòn

Sau một thời gian phe “đốt lò” thắng thế với việc hạ gục liên tiếp và hàng loạt phe “củi” như: Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang, Nguyễn Thành Phong, Phạm…
Lò ông Tổng có diệt được tham nhũng

Tham nhũng ở Việt Nam từ vài chục năm nay đã là quốc nạn, quan tham ăn từ trên xuống dưới, “ăn không chừa một thứ gì”. Tham nhũng từ lớn đến bé, từ các loại quỹ ở tổ dân…