President Trump warning Facebook for restricting free speech

In the context of the increasingly complicated Covid-19 pandemic, especially in Western countries, Facebook has been continuously reflected on obstructing freedom of speech in a confusing way, especially regarding the content of Covid-19 outbreak. The Verge, a well-known technology news…
Vụ đồng Tâm: Đảng đang lo sợ bị Quốc tế hóa

Có thể nói rằng hầu hết thông tin về vụ tấn công làng Hoành, xã Đồng Tâm và sát hại cụ Lê Đình Kình đều khởi đầu và lan truyền qua mạng Facebook. Phát ngôn viên của Facebook mới lên…