Why does the Communist Party ban “livestream” on Facebook?

Vietnamese activists assessed that the government tightened the “livestreams” on Facebook to continue to monopolize the media, especially television. In the latest moves to control social networks, the Ministry of Information and Communications has proposed proposals to tighten the management…
Tại sao Đảng cấm ‘livestream’ trên Facebook?

Nhà hoạt động Việt Nam đánh giá rằng chính phủ siết chặt ‘livestream’ trên Facebook để tiếp tục ‘độc quyền’ truyền thông, đặc biệt là truyền hình. Trong những động thái mới nhất nhằm kiểm soát mạng xã hội, Bộ…
Facebook tăng kiểm duyệt sau khi bị Việt Nam ‘ép’

Các máy chủ của Facebook ở Việt Nam bị cắt mạng, bóp băng thông hồi đầu năm nay cho tới khi công ty mạng xã hội lớn nhất của Mỹ đồng ý tăng cường kiểm duyệt các thông tin “chống…
President Trump warning Facebook for restricting free speech

In the context of the increasingly complicated Covid-19 pandemic, especially in Western countries, Facebook has been continuously reflected on obstructing freedom of speech in a confusing way, especially regarding the content of Covid-19 outbreak. The Verge, a well-known technology news…
Vụ đồng Tâm: Đảng đang lo sợ bị Quốc tế hóa

Có thể nói rằng hầu hết thông tin về vụ tấn công làng Hoành, xã Đồng Tâm và sát hại cụ Lê Đình Kình đều khởi đầu và lan truyền qua mạng Facebook. Phát ngôn viên của Facebook mới lên…