Vì sao vịnh Hạ Long ngập rác?

Link Video: https://youtu.be/iKQmtA_SYQA Ngày 20/4, BBC Tiếng Việt có bài “Vịnh Hạ Long ngập rác, chính quyền ở đâu?” của Nhật Lam viết từ Hà Nội. Tác giả cho biết, khoảng hai tuần nay, xuất hiện một lượng lớn rác…