Không gian tự do ở Việt Nam bị thu hẹp

Link Youtube: https://youtu.be/59HwSR2lvC0   Ngày 21/9, RFA Tiếng Việt có bài “Báo cáo: Nhiều nhóm xã hội dân sự Việt Nam từ chối hợp tác với Liên Hiệp Quốc vì sợ bị trả thù”. Theo đó, trong Báo cáo Kết…