AVG case: To Lam and lots of Top Secret documents involved

AVG case, or more fully, is the case of MobiFone buying AVG really coming to an end? The trial is expected to end on December 31, but sentences will most likely be announced on December 28 for all arrangements. The…
Vào Đảng – Làm quan – Lãi khủng

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ. Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 24.12.2019
Đảng – Đô la và 2 Bộ trưởng

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ. Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 17.12.2019