Sự kết thúc của Starlink có ý nghĩa gì đối với Ukraine

 Chuyên gia quân sự Franz-Stefan Gady cho biết việc sử dụng mạng lưới vệ tinh Starlink của người sáng lập Tesla Elon Musk là đặc biệt quan trọng đối với “các cuộc phản công nhanh chóng của Ukraine”. Các lực…