Viet A Case: “Last Boss” or “Last Beam”?

  Perhaps, 90% of Vietnamese people still believe that Tran Thi Nguyet Thu, the wife of former State President Nguyen Xuan Phuc, is the “last boss,” according to accusations on social networks. Not to mention the information that she was…
Đầu Năm Mão, nhà tù mở cửa đón quan to, điểm mặt

Link Video: https://youtu.be/vrpOcDU54yM Có thể nói, cuối năm Dần chính trường Việt Nam rung chuyển mạnh với hàng loạt quan chức bị ngã ngựa. Chỉ trong vòng 18 ngày đầu tiên của tháng 1/2023 đã có 3 nhân vật lớn…