Tranh chấp nội bộ dẫn đến sự sụp đổ của Putin

Link Video: https://youtu.be/XVyxfmuCpf0 “Kịch bản có khả năng xảy ra nhất“: Phe đối lập Nga trông chờ vào sự sụp đổ của Putin do tranh chấp nội bộ Những người bất đồng chính kiến thuộc phe Alexei Navalny, nhân vật…