Giấu nhân dân – 2 Đặc khu Phú Quốc, Vân Đồn đã lập xong?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=rObrxP7xWqM Trong văn bản của hãng Thông tấn xã Việt Nam phỏng vấn ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, với tựa đề “Tương lai tươi sáng phía trước cho thành…