Trận thư hùng đỉnh cao vẫn đầy kịch tính

Ngày 20/4, báo Tiếng Dân có bài bình luận “Phe đom – đóm chuẩn bị phản công?” Theo báo Tiếng Dân, sau khi hạ đo ván nhân vật “cùng xương thịt với nhân dân tôi” [tức Chủ tịch nước Võ…