Tham lam nhảy đa ngành, Vượng Vin dễ sụm!

Năm 1997, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu, hàng loạt ông lớn trên thế giới ngã theo. Còn nhớ, khi đấy, tập đoàn Daewoo của Hàn Quốc, một Tập đoàn đa ngành như sản xuất ô…