Vứt bỏ chính sách „Ba Không“ – Việt Nam theo Mỹ chống Trung Quốc?

https://youtu.be/aBf3BbU7ZIo

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 9.8.2019