Tổng bí thư làm sai „Di chúc“ – Đoàn Thanh niên nhiễm máu „Bác Hồ“

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 27.8.2019

https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-loi-bac-dan-phai-ngam-vao-mau-20190827134241026.htm