Hoa Kỳ ra đòn “liên hoàn cước” – Trung Quốc cùng lúc 4 mặt trận

https://youtu.be/uikBQqCNd9k

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 20.9.2019