General Nguyen Chi Vinh is determined not to point out China

The East Sea (South China Sea or SCS) is “rising again” despite the COVID-19 pandemic still raging across five continents. Vietnam’s Deputy Minister of Defense Senior Lieutenant General Nguyen Chi Vinh recently spoke out about developments in the sea over…
Gia tộc Kim Nhật Thành cố giữ “ngai vàng”

Mặc cho những đồn đoán về sức khỏe của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un là thiếu căn cứ nhưng câu…
Vietnam “puts its foot in its mouth” with China

Former Harvard Law professor, Professor Ta Van Tai, said that Vietnam is still avoiding the mention of Prime Minister Pham Van Dong’s diplomatic note in 1958, a document that he thinks has caused Hanoi to “put its foot in its…