So gà giữa con trai Ba Dũng và đối thủ. Ai mạnh ai yếu?

Link Video: https://youtu.be/E2FDAU7uYfc Đối thủ của Nguyễn Minh Triết là Bùi Quang Huy. Được biết Bùi Quang Huy sinh năm 1977 lớn hơn Nguyễn Minh Triết 11 tuổi. Hiện Bùi Quang Huy là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành…