Ông Tổng cho dọn kho, chuẩn bị lần càn quét lớn?

Link Video: https://youtu.be/FqSXl7xFWCk Có quan chức bị ông Trọng cho vào phòng sám hối rồi sau đó xử lý, có quan chức thì bị ông Tổng Bí thư tống thẳng vào tù mà không cho ngồi vào ghế dự bị…