Triển vọng nào cho ngành ngân hàng trong năm 2023?

Link Video: https://youtu.be/vz7aT90bUkE Rất nhiều trung tâm phân tích tài chính và các chuyên gia cho rằng, ngành ngân hàng trong năm 2023 sẽ chịu nhiều rủi ro lớn. Có 3 nguy cơ lớn nhất, đó là: Rủi ro vỡ…