Quyền lực của ông Trọng ngày càng cao

Từ Canberra, Úc, ông Carl Thayer, giáo sư Học viện Quốc phòng Úc và là nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, nhận định với VOA rằng, Đảng chọn thời điểm loại ông Phúc vào lúc người dân…