Dư luận nói gì việc ông Phúc về hưu ( Người Buôn Gió)

Link Video: https://youtu.be/UThXYz-zrRM Có rất nhiều luồng ý kiến về việc ông Phúc buộc phải về hưu trước Tết Âm Lịch cổ truyền. Luồng đông đảo nhất là cảm thấy hài lòng việc có người mang cương vị cao như…
Tổng xúi, mùng Hai, song Tô vung kiếm dọa

Link Video; https://youtu.be/pTmM0AS8aGA Ngày 12/1 tức nhằm ngày 21 Tết, tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để chuẩn bị cho kế hoạch “đánh úp” vào…