Sức ỳ của thể chế chính trị Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/KszkQJs3iEo Ngày 5/3, BBC Tiếng Việt có bài “Việt Nam: Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những “hạt giống đỏ”. Bài báo nhắc lại, vào năm 2017, trong một buổi tư vấn tuyển sinh đại học…