Polizeirazzien in vietnamesischen Betrieben überall in Deutschland

Ob im Pacific-Center in Berlin, im Nagelstudio in Saarbrücken oder in asiatischen Restaurants in Kaiserslautern – überall in Deutschland fanden in der letzten Woche Razzien von Polizei und Zoll in vietnamesischen Geschäften statt. Vom 12. bis 18. Juni 2023 wurden…
Bộ Công an Việt Nam, “thùng rỗng kêu to”

Mới đây, chính quyền Cộng sản đã tổ chức Hội thảo về “Phát huy giá trị Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy,…