Bộ trưởng Hùng lại “nổ” đầu năm!

Bộ trưởng Hùng “Nổ” khai hỏa đầu năm! Trước khi làm  Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Viettel. Ông Hùng được nhiều…
越南巴黃寺現原形?

2024年农历春节刚过,位于河内巴黄寺(chùa Ba Vàng)出现万人朝拜的异样现象,2月27日越共官媒年轻报(Tuoi Tre)报道称,春节过后第八天,巴黄寺人山人海,数万人蜂拥而至进行朝拜。   巴黄寺朝礼   据报道,过节前,巴黄寺刚传出一起住持弄虚作假的新闻,因此春节期间,巴黄寺几乎无人上香朝拜,但春节过后,怪异的现象又发生了,居然出现数以万人朝的景象。   的愤怒和排斥,尤其是那些天真无邪、充满信任、长期聚集在这里的北方信徒。 而异常的空虚和冷漠,正如这一系列图片所显示的那样,是一种无声的回应,但比大声而虚假的布道、催促宗教人质付钱的力量强大一千倍。”   舆论认为,巴黄寺虽经过弄虚作假的“佛发舍利”案件后,仍然出现众多民众朝拜,可见越南河内地区的信仰出现严重问题,巴黄寺是此一问题的造肇者与受利者,背后 具有强大的地方政府权利支持。这几日出现的怪异现象居然没有相关媒体与执法单位进行干预,这表明巴黄寺是某些利益集团的桥头堡,负责骗取民众钱财以供奉此一利益集团。   茶媚(Trà My) – Thoibao.de