Danh mục: Chính trị

Vì sao Thủ Chính gạt bỏ quý tử nhà Ba Dũng?

Kỷ lục về ghế trống không phải là ghế Chủ tịch nước mới gần 2 tháng mới có chủ, mà là ghế Phó Thủ tướng do ông Lê Văn Thành để lại. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành mất khi…
Đảng gia tăng vũ khí mới

Ngày 5/6, blog Lê Quốc Quân trên VOA Tiếng Việt bình luận “Quy định 144-QĐ/TW: Vũ khí mới nguy hiểm của Đảng”. Theo đó, Quy định số 144 QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng, của cán bộ đảng…