Quyết định mới về kỷ luật đảng viên cao cấp

Ngày 16/6, BBC Tiếng Việt cho hay “Bộ Chính trị ra quyết định mới về kỷ luật đảng viên cấp cao, cho thấy điều gì?” Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký Quyết định 165 của…