Cuộc so găng giữa chùa Ba Vàng và Bộ Tài chính

Link Video: https://youtu.be/9Cq80STT4vI Ngày 31/7, Báo Người Việt có bài “Chùa Ba Vàng chỉ báo cáo một phần nhỏ tiền cúng dường”. Bài báo cho rằng, chùa Ba Vàng chỉ báo cáo cho tỉnh Quảng Ninh một phần nhỏ “tiền…
Chùa Ba Vàng “choảng” nhau với Bộ Tài Chính.

Link Video: https://youtu.be/I2eg2i8cmOo Theo thông tin từ RFA ngày 23/7, Bộ Tài chính Việt Nam báo cáo chùa Ba Vàng không có báo cáo tiền công đức, nhưng chùa Ba Vàng lại cho rằng thông tin này là “không đúng”.…
Bộ Tài chính Nga báo thâm thủng hàng tỷ USD

Cuộc tấn công vào Ukraine đang thể hiện rõ trong ngân sách nhà nước Nga. Việc sản xuất hàng hóa quân sự giúp ngành công nghiệp tiếp tục hoạt động, nhưng không thể bù đắp cho việc thiếu thu nhập…
Quốc Hội, Bộ Tài Chính đè Chính Phủ ( Người Buôn Gió)

Link Video: https://youtu.be/a8hsd-32sO4 Doanh nghiệp phát hành trái phiếu đến hạn thanh toán lớn nhất là Novaland của ông chủ Bùi Thành Nhơn, và doanh nghiệp này đang không có khả năng thanh toán đúng hạn những trái phiếu mà…