Cần bỏ qua ý thức hệ vì lợi ích quốc gia

Link Video: https://youtu.be/LSLAYBvbKEM Ngày 25/4, RFA Tiếng Việt có bài “Di sản Việt Nam Cộng Hòa: Gia tài quý giá trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam và chủ quyền Biển Đông” của tác giả Quốc Phương. Theo đó, di…