Con trai Ba Dũng xắn tay áo “nhảy vào nhà” người khác.

Link Video: https://youtu.be/PTsihyb_FJU Nguyễn Thanh Nghị là con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, đã 3 nhiệm kỳ Ủy viên Trung ương đảng nên Nghị cần phải làm gì đó để đổi được ghế trong đảng. Hiện nay quan chức có…