Tiếng la cuối cùng của Đường Văn Thái

Link Video: https://youtu.be/aWlIg5n-tvE RFA Tiếng Việt ngày 24/4 có bài “Blogger Đường Văn Thái mất tích: Tiếng la cuối cùng để lại nhiều câu hỏi”. RFA cho biết, nhóm bạn của ông Đường Văn Thái, với sự cho phép của…