Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Blogger Mẹ Nấm) khi tới Mỹ : “ Tôi không hề cô đơn trong suốt 737 ngày qua “

Link Video: https://youtu.be/V7vAHKW-KI8 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Blogger Mẹ Nấm) trong vòng tay thân thương của bạn bè khi vừa tới Mỹ : “ Tôi không hề cô đơn trong suốt 737 ngày qua “ https://thoibao.de/sach-luoc-cua-nha-cam-quyen-viet-nam-cach-ly-va-vo-hieu-hoa-tung-nha-hoat-dong-noi-tieng-khoi-phong-trao-tranh-dau-trong-nuoc