Nguyễn Phú Trọng lo bị „gãy“ giữa nhiệm kỳ?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=M-eEAop69eA Ông Trọng đã 2 lần đề ra suất đặc biệt để ưu tiên cho chính ông. Có thể nói, nếu sửa điều lệ đảng bằng cách thêm những trường hợp đặc biệt cho ông vào đại hội…
Trọng trúng „số đỏ“ Tập thời vui ra

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=SAzQmW1G1Bc Trong các lãnh đạo ĐCS Việt Nam hiện nay thì ông Nguyễn Phú Trọng là người thân với ông Tập Cận bình nhất. Và ông Trọng cũng thực hiện những chính sách của Tập Cận Bình ban…
Nguyễn Phú Trọng nhiệm kỳ 3 – Việt Nam sẽ đi về đâu?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=_pt1et5NVX0 Việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm tổng bí thư thêm 5 năm nữa đã chính thức phá vỡ các quy tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam về tuổi tác và nhiệm kỳ. Sự vượt…