Bộ Công an luôn đi sau, xác nhận tin đồn!

Ngày 22/4, blog Trân Văn trên VOA Tiếng Việt bình luận “Vụ Trợ lý ông Vương Đình Huệ: Tin đồn đi trước, tin thật đi sau”. Tác giả mỉa mai, cuối cùng, Bộ Công an Việt Nam cũng xác nhận…